top of page

Mine bilder

Jeg liker å skape fotografier fra forskjellige typer miljø.

Mine ferdige fotografier er nødvendigvis ikke en avbildning av motivet.

Det er et privilegium for meg å gjennskape menneskets personliget i mine fotografier.

Som gammel fyrvokter og fyrmester er det nærliggende at kysten er godt representert.

Naturen gjenskaper jeg fra bildet slik jeg ønsker å se den i mine fotografier.

bottom of page